Lederen i forebyggelsen af stress

2Som leder er du nøglepersonen for forebyggelsen af stress i din virksomhed, men du er ikke alene!

En grundtænkning på kurset er, at det er kollektivet du, dine lederkolleger og dine medarbejdere udgør, der – i fællesskab – skal     forebygge og evt. bekæmpe stress.

Kurset vil indeholde både teorioplæg, dialog og praktiske   øvelser.

  • De teoretiske oplæg giver dig en stærk indsigt i hvilke psykologiske og sociale elementer, I kan finde både forklaringer og robustheden i.
  • Dialogen vil inddrage dine og dine medkursisters oplevelser som et læringselement.
  • De praktiske øvelser vil styrke din evne til at omsætte teorierne til en del af din konkret daglige ledelse.

Vi tager på kurset afsæt i et lederperspektiv. Dvs. vi tænker konstant lederrollen og dens begrænsninger og muligheder ind i det du lærer.

Som case for din læring vil du få muligheden for at bruge din virksomhed og/eller dig selv: Hvad er navnet på dine stressorer og hvordan er dine reaktioner? Ved at være afklaret om hvordan du selv påvirkes, vil du, af flere grunde, stå stærkere i ledelsen af den fælles forebyggelse.

For at fastholde dine nyerhvervede kompetencer vil der efter kursets afslutning være mulighed for dels sparring og dels deltagelse i Masterclass´s.

 

 

%d bloggers like this: