Tag lederskabet og giv mening

Når du har ordet i din magt, har du muligheden for at stå tydeligt og klart som leder. Du bliver ganske enkelt hørt og forstået bedre og du får derved større indflydelse. 

Når det du siger, giver mening for dig og for dem du taler med, så giver de dig lederskabet.

Derfor er mundtlig kommunikation en vigtig del af dit lederskab – Når du skal motivere andre, skabe visioner og klarhed.

På dette praktisk orienterede kursus kobler vi Excecutive presence direkte til dine daglige ledelsesopgaver og ser på de ledelsesmæssige konsekvenser.

 Vi skaber kontakten mellem din fysiske fremtoning, din stemme og det ledelsesmæssige budskab, du vil sende og holder der op mod de organisatoriske effekter du kan forvente.

De syv lederkarakteristika i Executive presence er: 

 • Ro og overblik
 • Gode relationer
 • Karisma
 • Selvtillid
 • Troværdighed
 • Klarhed
 • Præcision

Vi oversætter ”Executive presence” til ”Ledelsesmæssig tilstedeværelse” og ser det som en understøttelse af en række kendte ledelsesbenævnelser, f.eks.: 

 • Synlig ledelse
 • Nærværende ledelse
 • Karismatisk ledelse
 • Autentisk ledelse
 • Relationel ledelse
 • Narrativ ledelse.

At opnå Executive presence kræver bevidsthed om, hvordan din personlige adfærd påvirker medarbejdere og organisatoriske muligheder. Din kropsholdning, din gestik, måden du bevæger dig på og ikke mindst, hvordan du bruger din stemme, er redskaberne.

På kurset får du kendskab til en række effektive tilgange, der kan bruges til at justere dine personlige ”adfærdsknapper” og gøre din kommunikation effektiv og klar.

Vi finder frem til det betydningsfulde i dit lederskab og hvordan du kan praktisere det, både som leder og som menneske.

Kender du det, at andre opfatter noget andet end det, du forsøger at sige? 

Gennem fysisk og mentalt nærvær, kan du skabe klarhed.

Vi vil zoome ind på forskellige facetter af mundtlig kommunikation og mærke effekten af, hvordan den bagvedliggende fysiske og mentale hensigt kan påvirke effekten af lederskabet og det talte ord. 

Du skal mærke det.

Det er ikke nok at tale om lederskab og mundtlig kommunikation. Vi må se og mærke det. 

Derfor vil vi bruge tiden på, i praksis, at afprøve, hvordan man kan finde ind til et øget nærvær og en øget personlig power i det talte ord – alt i perspektivet af lederskabet. Vi vil veksle mellem praktiske øvelser og teorier.

 • Vi begynder med at få afklaret ’to do’s and taboos’. Hvad virker og især hvad virker ikke. Vi diskuterer ledelseskommunikationens parametre. Hvordan opnår man autenticitet og hvilken indflydelse det har på dig som leder.
 • Undersøgelse af den ordløse kommunikation og kontakten med andre mennesker og hvordan en klar hensigt påvirker din kommunikations effekt.
 • Vi afprøver hvad det vil sige, at have den rette energi så man kan indtage rummet og være nærværende. Vi undersøger hvordan man taler med – og ikke til folk, samt hvordan man holder kontakten. 
 • Metoder til at skabe engagement og tilstedeværel­se.

Du får konkrete tips, tricks og værktøjer til at udtrykke dig så klart og slagkraftigt som muligt. Målet er at minimere det, der begrænser dig i at performe på topplan, så hensigten bag det talte ord kommer til at stå så klart som muligt. Derved bevarer du din integritet og øger din indflydelse. Du kommer til at stå som garant for din faglighed, dit budskab og dit lederskab.

Underviserne:

Ole S. Rasmussen er Stifter af Langer & Rasmussen. Erfaren leder fra de forskellige niveauer i både privat og offentlig virksomheder. Executive Master of Management fra CBS,

Certificeret i forskellige person- og lederprofileringer. Ole udvikler ledere som Trusted adviser, Coach, Speaker, m.m. Han er også censor, vejleder og underviser på Diplomlederuddannelserne.

Lisbeth H. Jørgensen er indehaver af Voice Incorporated. Uddannet skuespiller og cand. mag. i Audiologopædi, og retorik.

Mangeårig voice coach på Det Kongelige Teater og underviser på Det Kongelige Ledelsesakademi. Underviser for DJØF og er gæstelærer på Xi’an Jiaotang Liverpool University, Kina. Træner ledere og kommunikatører fra toppen af dansk erhvervsliv.