Lederen i forebyggelsen af stress

Som leder er du nøglepersonen for forebyggelsen af stress i din virksomhed, men du er ikke alene!
En grundtænkning på kurset er, at kollektivet som du, dine lederkolleger og dine medarbejdere udgør – i fællesskab – skal forebygge og evt. bekæmpe stress. Kurset vil indeholde både teorioplæg, dialog og praktiske øvelser.
  • De teoretiske oplæg giver dig en stærk indsigt i hvilke psykologiske og sociale elementer, I kan finde både forklaringer og robusthed i.
  • Dialogen vil inddrage dine og dine medkursisters oplevelser som et læringselement.
  • De praktiske øvelser vil styrke din evne til at omsætte teorierne til en del af din konkret daglige ledelse.

Vi tager på kurset afsæt i et lederperspektiv. Dvs. vi tænker konstant lederrollen og dens begrænsninger og muligheder ind i det du lærer.

Som case for din læring vil du få muligheden for at bruge din virksomhed og/eller dig selv: Hvad er navnet på dine stressorer og hvordan er dine reaktioner? Ved at være afklaret om hvordan du selv påvirkes, vil du stå stærkere i ledelsen af den fælles forebyggelse.

For at fastholde dine nyerhvervede kompetencer vil der efter kursets afslutning være mulighed for dels sparring og dels deltagelse i Masterclass´s.

Tag gerne også dine kolleger med – det styrker effekten jo flere I er fra samme virksomhed – og så giver vi rabat hvis I stiller et helt hold.

Næste kursus er lige inden Påskeferien og løber over de to dage 21. og 22. Marts, 2018.

6.400,- kr. indbetales ved tilmelding via Billetto.

Tilmeldingsfrist: 9. Marts., 2018.