Hvis du, som jeg, forsøger at holde dig orienteret om ledelse og livet på arbejdspladser som sådan, så har du nok også opdaget, at dén lille øvelse også øger kompleksiteten i en grad så enkelthedens lethed kan blive fristende. Vi fristes til at bruge ét medie, én person, eller én gruppe – som sjovt nok siger lige præcis det samme som vi selv ville.

På den måde undgår vi tvivl og frustration over ikke at kunne overskue virkelighedens mangfoldighed.

Det siger sig selv at flere forskellige perspektiver giver større indsigt og bedre muligheder for at gøre kvalificerede valg, så jeg søger derfor, så vidt muligt, inspiration fra forskellige kilder.

En vej til flere perspektiver er, at acceptere tvivlens kompleksitet som din hjælper og så opsøge dem der tænker anderledes – med risiko for at blive klogere på dig selv, både som menneske og som leder =:O0

En af mine metoder er, at besøge forskellige tv-kanaler, digitale platforme og at abonnere på forskellige aviser (du ved, dem der af papir =;0)

Hvis du har lyst til at teste hvor enøjet du er, så prøv at find et emne der er oppe lige nu (en mink-sag, krigen i Ukraine, eller spørgsmålet om arbejdspladsen ansvar for medarbejdernes stress) og se hvor overraskende meget mere nuanceret historien bliver ved at besøge bare ét medie fra hver ende af “enigheds-spektret”.

For tiden har jeg et abonnement kørende hos dagbladet Information – og faldt i går over denne artikel af psykolog og ph.d. i rekruttering, Lars Lundmann. Han giver et godt spark til både rekrutteringskonsulenter og ledere i fht. den store overvurdering af CV´ets betydning (en vurdering vi bygger på en udbredt antagelse om, at et CV altid er opbygget på baggrund af et veltilrettelagt karriereplan).

Han tager afsæt i virksomheders udvikling, Jobbets kompleksitet og de forandring i livet som reelt styrer udformingen af det CV vi har at fremvise….en refleksion værd inden næste gang du skal ud og rekruttere.

Hvis du er overbevist om af vegetarmad er dårligt, så prøv menu´en hos Noma

Hvis dit billede af indre mission er dette, så prøv at tal med en nutidig ung troende.

Hvis dine medarbejdere er dovne, så spørg ikke dine lederkolleger, men derimod medarbejderne hvorfor du mon ser dem sådan.

God sommer =:0)

#ledelse #cv #rekruttering