Kurser der udvikler de personlige kompetencer og din robusthed

Vi har over årene sammensat en række stærke kurser der har fokus på at udvikle og optimere dine og dine medarbejderes faglige, sociale og relationelle kompetencer – det der samlet set udgør den sociale kapital.

Målet for dig kunne f.eks. være en styrkelse af dit personlige lederskab, medarbejdernes samspil, eller det psykosociale arbejdsmiljø.

Det centrale på kurserne er tilgangen til det ledelses- og organisationspsykologiske felt, men vi kombinerer med en række andre spændende og relevante områder indenfor, f.eks. ledelsesfilosofi og anerkendte terapeutiske tilgange.

Du kan se de aktuelle muligheder under drop down menuen “Kurser og events”.