Personprofiler

Nogle vil mene, at vi saver i den gren, vi selv sidder på, når vi siger dette, men vi anser ikke selve billedet af personprofilen som det vigtigste.

Værdien af personprofilerne ligger i, at se den som adgangen til en dialog og øget selvindsigt. Når det er arbejdspladsen der betaler for udarbejdelsen af profilen, er det sædvanligvis med et ønske om at fremme samspillet mellem fokuspersonen og arbejdspladsen.

For at vi kan opnå dette kræver det, at vi bringer vor øvrige viden om det at fungere som leder eller medarbejder på en arbejdsplads ind i dialogen.

Vi har udvalgt vore profil-certificeringer ud fra kriterier om validitet,  men også et pædagogisk perspektiv. Høj validitet giver ingen effekt, hvis ikke modtageren kan afkode og bruge resultatet i praksis.

Som vore foretrukne profilværktøjer har vi derfor valgt:

JTI og JBTA til afdækning af præferencer: JTI og JBTA er de “skandinaviserede” udgaver af den amerikanske MBTI. Alle tre profilværktøjer baserer sig på psykiateren Jungs arbejde med at afdække typologier.

Extended DISC til afdækning af generel adfærd: Værktøjet afdækker et sammensat billede af præferencer og adfærd.

Udviklende Lederskab til specifik leder-adfærdsvurdering og baggrund for et personligt leder-udviklingsforløb.

GAIS til afdækning af niveauet af Arbejdslyst i din organisation.