Strategiprocesser

Strategi er i sin essens en rammesætning af hvordan vi løfter kerneopgaven.

Strategi kan anskues som et stor forkromet billede, eller et fremmed væsen som lever på lederkontorerne – Vi vil heller se det som en    levende guideline eller ramme for det, både ledere & medarbejdere gør i deres daglige arbejde for at løfte kerneopgaven.

Et eksempel på dét kunne være en proces, hvor vi laver bevægelsen fra selvledelse til strategisk selvledelse. Dvs. flytte selvledelsen fra at være ledelsens strategisk indsatsområde, til at være en medarbejder-levet strategi.

Hvordan gør man så dét? Faste konceptuelle værktøjer giver jer et overblik, men når det kommer til implementeringen – det at få     strategien til at leve, så er det ikke nok.

Strategi er en levende proces ikke en statisk genstand!

Strategien skal forholdes til måden at organisere på og de psykosociale mekanismer.

I skal derfor forholde jer kritisk til de strategi-værktøjer I vælger. For at kunne dét, skal I forstå psykologien og de pædagogiske aspekter bag motivationen for at deltage i udlevelsen af strategien.

Det gør vi  – og vi deler gerne den viden med dig som den ansvarlige leder, med ledergruppen og med medarbejderne.