Udviklende Lederskab© – Dit personlige lederskab i en dansk kontekst

På baggrund af den internationale forskning i hvilke ledelsesmæssige tiltag og tilgange der har positiv effekt på medarbejdernes opfyldelse af virksomhedens mål, har Udviklende Lederskab© (UL) vist sig at være en særdeles effektiv kanal for lederne til at blive bedre ledere.

Men vi vil ikke bare hvile på den gode historie. Indtil nu – bygger UL på ca. 140.000 respondenters oplevelser – men erfaringerne og forskningen udbygges stadig.

Den danske udgave af Udviklende Lederskab© er udviklet i et samarbejde mellem Langer & Rasmussen og Det Svenske Forsvarsakademi´s ledelsesforskere.

Skærmbillede 2015-11-06 kl. 10.21.01Skærmbillede 2015-11-06 kl. 10.03.24

UL-kurset er et personligt lederudviklingsforløb med et styrket ledelsesmæssigt resultat som mål og derfor…

 • skal du være indstillet på at forholde dig til din egen  lederadfærd – også imellem kursusdagene
 • kommer du på et mindre hold, så der er tid til dig
 • kommer du på et internat, hvor du ikke forstyrres
 • tager vi afsæt i din situation og din baggrund
 • modtager du coaching undervejs og evt. efter forløbet

Historien om Udviklende Lederskab

UL er skabt og kvalitetssikret af Institut for Lederskap och Management, Försvarshögskolan i Sverige i slutningen af 1990´erne.

Forsvarshögskolan fik af forsvarsministeriet til opgave, at kortlægge de videnskabelige publikationer der fandtes om lederskab.

Efter denne kortlægning arbejdede forskerne kontinuerligt videre med at opsamle, udbygge og understøtte forskningen i det effektive lederskab.

Forsvarsministeriet ønskede en model der kunne bruges, ikke kun til udvikling af forsvarets egne ledere, men også ledere i det civile samfund. Det var dette ønske og videre arbejde, der førte frem til skabelsen af en civilt tilgængelig udgave. I 2004 blev det første civile kursus afviklet.

De teorier og studier som blev udvalgt som grundlag for UL, påviser i høj grad en forbedring af effekterne af udøvet ledelse.

Traditionelt set bygger de anvendte lederudviklingsværktøjer i Danmark (og den øvrige vestlige verden) på antagelsen og formodningen om en positiv effekt på organisationen.

Med UL har vi for første gang fået et så omfattende evidensbaseret redskab i bestræbelsen på at hjælpe den enkelte leder til maksimal effekt af egen adfærd.

Gennem de nu 10 år der er gået, har de mange kurser i flere forskellige lande givet en omfattende base for kvalitetssikring og evidens. Den nuværende form bygger på de indtil nu ca. 140.000 respondenter og forskningen fortsætter.

Efter et længere sprogligt og kulturelt oversættelsesarbejde, hvor vi testede og tilrettede i samarbejde med forskellige danske ledere, modtog vi i Langer & Rasmussen udbuds- og certificeringsretten til UL I Danmark.

Effekten af udviklende Lederskab©

Den Udviklende Leder er kendetegnet ved, at lederens adfærd anskues ud fra tilstedeværelsen af 3 hovedtyper adfærd, samt  fraværet af en række destruktive adfærdsmønstre.

De 3 adfærdstyper der repræsenteres af den udviklende leder, er:

 • Den Udviklende Leder optræder forbilledelig og stiller, gennem sine spørgsmål, skarpt på moralen og etikken i organisationen – alt sammen med afsæt i det eksisterende og synlige værdigrundlag.
 • Den Udviklende Leder stimulerer, ved at være inspirerende og motiverende, medarbejderne til engagement og innovativ deltagelse.
 • Den Udviklende Leder udviser Personlig omtanke ved, at både støtte og konfrontere både den enkelte medarbejder og den samlede organisation.

Formålet med udviklingsprocessen Udviklende Lederskab

At styrke og forfine dit personlige lederskab gennem refleksion, så du som leder kan skabe stærke effekter i din organisation.

Udviklingsprocessen giver dig…

 • Viden om Udviklende Lederskab
 • En bevidsthed om hvordan din personlige adfærd påvirker medarbejdere og organisation
 • Klarhed over dine ledelsesmæssige udviklingsbehov
 • Kendskab til en række effektive modeller og tilgange der kan bruges til at justere dine personlige ”adfærdsknapper” og dermed imødekomme netop dit udviklingsbehov
 • En særdeles grundig og evidensbaseret 360 graders personlig feedback på dit lederskab
 • Personlig coaching i fht. din ledelsesmæssige udvikling
 • Øget selvindsigt
 • En personlig ledelsesmæssig udviklingsplan

Modtagelsen af feedback er helt central

For at opnå de ønskede effekter er det helt centralt at du som leder ikke kun modtager feedback fra dine udvalgte respondenter, men også at du godtager feedbacken.

Du skal med andre ord være parat til at se på din egen ledelsesmæssige adfærd, den oplevelse andre har af den og reflektere over effekterne, samt de hensigtsmæssige adfærdsændringer du selv kan foretage.

Målgruppen er…

…dig – hvis du er parat til at se på din egen tænkning og adfærd i bestræbelsen på at blive en mere effektiv leder.

Da forløbet er stærkt præget af de individuelle behov, er det tilgængeligt og  interessant for ALLE ledere med direkte ledelse af medarbejdere.

Dvs. både ledere med eller uden formel lederuddannelse (fra Akademiniveau til Phd) – dog skal du have minimum ½ års ledelseserfaring. Vi tager ansvaret for at matche det relevante niveau.