Filosofi som coaching i moderne ledelse

https://i0.wp.com/k43.kn3.net/taringa/6/4/0/7/6/3/7/drlightman/2BF.jpg?resize=455%2C303

Protreptikken var stammen i det antikke Grækenlands Masteruddannelser i ledelse og kan oversættes til “At vende et menneske mod noget – mod det væsentlige i livet; værdi,  lykke, mening, lyst – til gavn for individet og fællesskabet.”

Professor i filosofi Ole Fogh Kirkeby fra CBS og Langer & Rasmussen har på baggrund af Ole F. K.´s protreptiske samtale, etableret et kursus med særligt fokus på lederen som menneske og medie for virksomhedens levedygtighed.

Med genfortolkningen af Protreptikken har Ole F.K. bragt filosofien ind i lederens praksisfelt – der hvor det har meget direkte effekt.

Kurset står som et enkeltstående kursus, men indgår også i det samlede udviklingsforløb Psykologisk – Filosofisk Lederudvikling©

Der er særligt fokus på de værdimæssige udfordringer, du som leder står i, når du på den ene side skal sikre virksomheden størst muligt økonomisk overskud og på den anden side skal sikre den sociale kapital i form af menneskelige værdier.

Protreptikken tilbyder et  perspektiv, hvor vi har muligheden for, meget konkret og direkte, at bringe det personlige og det ledelsesfaglige felt sammen, så de to beriger hinanden, frem for at være modsætninger, der konstant kæmper om herredømmet over lederen.

Dette har en stadig større betydning på arbejdspladserne, bl.a. af hensyn til rekruttering og fastholdelse af de nye årgange af medarbejdere, der er på vej ind på arbejdspladserne. De kommer med et stærkt ønske og behov for personlig autonomi.

Protreptikken gælder i sin essens om, at vende sig mod sig selv og gennem en samtale om værdier, at finde betydningen af det vi vil sige. Gennem den protreptiske samtale søger vi det væsentligste i livet – det der giver os mening og lykke, men også lyst (eudaimonía) – Lykke og lyst for os selv, men også for kollektivet.

For dig som praktiserende leder er ikke mindst begrebet Phronesis interessant. Det handler om den praktiske fornuft. Gennem den protreptiske samtale finder vi det betydningsfulde og får det formuleret, så vi kan praktisere det som ledere og mennesker.

Alt for ofte siger vi ikke, det vi vil sige, vi tror bare vi siger det. Protreptikken kan give os den klarhed, der er nødvendig for, at kunne skabe meningsfyldte og effektive dialoger.