Ledelse og arbejdsmiljø.

Ledelse og arbejdsmiljø.

Før påsken inviterede Maibritt Isberg Andersen fra Ztrong til et oplæg med afsæt i mine erfaringer som leder og konsulent, samt bogen Velvilje – Ledelse og filosofi mod Stress og kapitlet “At lede er at ofre sig” i bogen Gentagelser, flertydighed og...
Velvilje – Ledelse og Filosofi mod Stress (En intro)

Velvilje – Ledelse og Filosofi mod Stress (En intro)

Det bliver sagt igen og igen, at stress er en folkesygdom. Den er hermed en oplagt genstand for medicin, psykiatri og psykologi. Da sygdom opfattes og behandles som individets problem, med mindre vi taler om epidemier og pandemier, så betyder begrebet ”folkesygdom”,...
Bred din søgning ud – opsøg flere perspektiver

Bred din søgning ud – opsøg flere perspektiver

Hvis du, som jeg, forsøger at holde dig orienteret om ledelse og livet på arbejdspladser som sådan, så har du nok også opdaget, at dén lille øvelse også øger kompleksiteten i en grad så enkelthedens lethed kan blive fristende. Vi fristes til at bruge ét medie, én...