Hvorfor jeg blogger – og hvorfor dú er inviteret

I Langer & Rasmussen véd  vi meget om det at lede livet i virksomheder, men tror, mener og syntes også en hel del.

I Langer & Rasmussen, skal vi være tydeligt resultatorienteret i forhold til det kunden efterspørger. Det betyder at nogle af de ting der ligger i periferien af det ledelsesfaglige felt, ofte ikke levnes megen plads.

Da jeg tror på udvikling gennem refleksion, anser vi det for en mangel, når holdninger og meninger ikke deles og udfordres.

Den mangel skal denne blog forsøge at dæmme op for. Jeg vil gerne dele tanker, holdninger og meninger med dig – også om emner der ikke umiddelbart er koblet til ledelse.

Jeg håber at du vil tænke med; Just for the fun of it, men også som udvikling af nye perspektiver på det alvorlige.

Enig eller uenig? Dybe filosofiske eller hverdagsagtige refleksioner? Dine kommentarer er meget velkomne!

Ole S. Rasmussen, Langer & Rasmussen