Som jeg fortalte i første update, så kom der deltagere fra Esbjerg til København og Sønderborg til Århus – Siden da er vi nået længere ud. Nu kommer der også en enkelt deltager nordenfjords fra.

Den geografiske spredning viser ikke bare den store interesse for filosofien, men også for en ny tilgang, hvor vi henter de bedste af de antikke græske dyder ind i vores kontekst og kombinerer dem med den nutidige viden for at imødekomme fremtidens ledelsesbehov.

Filosofien som refleksionsredskab kan være vejen til at forblive besindig i den turbulens den fremtidig ledelse skal forholde sig til.

Det er virkelig interessant at se et område som filosofien, der almindeligvis har en ret snæver kreds af “besøgende”, få et begyndende fodfæste inden for ledelsesfaget.

Vi glæder os meget til at starte det nye samlede udviklingsforløb, hvor Protreptikken også indgår i kombination med andre tilsvarende nye og spændende tilgange.

…men lige nu og her glæder vi os mest til at møde jer alle på Tirsdag!

Når du ankommer kan der mangle P-pladser middelbart uden for Designskolen. I så fald kan du bruge pladsen ved Universitetet, men husk at køre helt ned i bunden, hvor der er blå skilte som dette.

2Du kan se placeringen af pladsen og vejen (180 meter) til Designskolen her

Husk at vi har kaffe klar allerede kl. 09:00!