Vi (Ole Fogh Kirkeby og jeg) blev igen inviteret til at holde et oplæg med afsæt i vores bog “Velvilje – Ledelse og Filosofi mod stress”.

Denne gang fra en lidt uventet kant, nemlig ledelsen i Region Hovedstadens psykiatri. Det uventede lå i, at disse mennesker har haft psykiske lidelser som deres ekspert-felt gennem hele liv og og som sådan nogle af de i langt der ved mest om bl.a. Stress, så hvorfor bede os fortælle?

Til vores store glæde viste det sig, at denne gruppe der, med deres enorme individuelle og kollektive viden, virkelig “har styr på det”, også vedkender sig, at selv når man ved “alt” om et emne, så er der brug for nye perspektiver for ikke at køre fast i gamle mønstre.

Tusind tak for timerne med jeres kvalificerede og kvalificerende spørgsmål, kommentarer og refleksioner over det at lede med velvilje som middel mod stress – og ikke mindst tak til Ida Hageman for at påtage sig rollen som facilitator.