– gennem din Executive Presence

Lisbeth Holdt Jørgensen og jeg har begge arbejdet med det at træde op og træde frem – men med to forskellige perspektiver. Vi har hjulpet ledere med det hjørne af det personlige lederskab der handler om, at overføre ledelsesbudskabet i en form der skaber den aktivitet som kun klare, forståelige og engagerede fremlæggelser kan. Hun med sin viden som stemmecoach og skuespiller – Jeg som ledercoach, underviser, m.m.

Vi mødtes gennem vort netværk og fandt ud af, at vi begge manglede “noget” for at kunne give lederne en endnu mere kvalificeret hjælp i forhold til at stå helstøbte frem.

Executive Presence – fra USA til DK – og fra branche til branche.

Vi fandt det fælles udgangspunkt i begrebet Executive Presence, som i vores tolkning handler om at kunne “stå” på en måde som giver autentisk og faglig gennemslagskraft i din kommunikation.

Vi fandt dog at den oprindelige amerikanske tænkning om begrebet, krævede, ikke kun en sproglig, men også en kulturel oversættelse for at passe til de danske ledere. Først og fremmest fordi det i en amerikansk kontekst ses som midlet til at kravle op ad karrierestigen. Den effekt kan også opstå i en dansk kontekst, men givet den danske ledelseskultur og måden vi opnår resultater på, ser vi mere dette som en utilsigtet bieffekt (fedt nok, hvis du gerne vil forfremmes, men det er ikke her vort fokus ligger). Vi så noget andet i begrebet – det skulle bare lige vrides lidt.

(Klassisk formidling af ledelse
i NYC, v. forsker/MIT)

Enhver der, som vi, har talt og arbejdet med ledere fra andre lande, ved hvor vigtig oversættelsen er. Selv inden for grænserne af vort relativt lille Danmark, findes meget forskellige kulturer at tage højde for, så selv efter “oversættelsen” fra amerikansk til dansk skal der tilpasses.

Derfor er det af central betydning lederen skal arbejde med sit eget personlige projekt. I den fordanskede form findes den største forskel i at vi er mindre kompetitative og derfor kan finde “udviklingsstøtte”, ikke kun fra os som konsulenter, men også fra andre ledere.

Mere end teknik

En anden forskel i vor (danske) tilgang er, at vi ikke så meget ser Executive Presence som teknikken og det umiddelbare budskab der fremføres, men i højere grad som det der ligger hhv. bagog føren konkret fremførelse som f.eks. en fremlæggelse af en besluttet besparelse, eller en ny strategi.

Det betyder ikke at teknikken ikke har en plads, eller ikke er effektiv. Det betyder blot, at den teknik der vælges, skal vælges for at understøtte det bagvedliggende. Når jeg ser en nyhedsværter på TV skifte vokalt gear fra den ene dag til den næste, så ser jeg oftest en person der prøver at tilpasse sig en teknik, frem for en teknik der understøtter personen. Derfor skal der mere end en video til for at skabe bæredygtig Executive Presence.

Det er vigtigt at huske på, at Executive Presence ikke kun handler om det store gyldne øjeblik på scenen, men også om hvordan du kommunikerer uden for “scenen” – altså det du “siger” i din daglig ledelse.

At arbejde både med din daglige ledelsesfremtoning og med forberedelsen før en konkret fremlæggelse, er at styrke den sikkerhed der ligger i:

 • at være forberedt
 • at vise din personlige udstråling/dine værdier
 • din selvtillid
 • tydeligheden i dit budskab
 • handlekraften i dit budskab
 • troen på dig selv og det du siger

Du kender det sikkert fra at have hørt andre ledere tale. Den der fornemmelse af at “falde ud” som tilhører og af at din manglende tilstedeværelse får dig til at finde undskyldninger for hvorfor du ikke liige hørte efter? F.eks. at han var SÅ kedelig, eller at du har så travlt, at du bare skulletjekke dine mails. Det kunne også være mere avancerede undskyldninger som at han tydeligvis ikke ved så meget om emnet som dig, eller at du ikke tror på hans lederevner.

Hvad ville dine medarbejdere sige, hvis de blev spurgt, af en ven fra et andet firma, om hans syn på dig som leder? Eller hvad ville de kunder, aktionærer, eller borgergrupper du har fremlagt for, sige?

Hvad ville dine medarbejdere sige, hvis de blev spurgt af en ven fra et andet firma dem om hans syn på dig som leder? Eller hvad ville de kunder, aktionærer, eller borgergrupper du har fremlagt for, sige?

Du kan og skal, selv arbejde med det

Der finde utallige muligheder, men nogle få af de ting du kan gøre for at styrke gennemslagskraften og få følgeskabet, er:

 1. Forbered din pointe grundigt hjemmefra ved at tænk på disse 3:
 • Pointen.
 • Begrundelsen.
 • Eksemplet.

Når du står “på scenen”, så kom hurtigt frem til dem. Dine tilhører venter! De bruger værdifuld tid og energi på at sidde i lokalet – og de er pinligt opmærksomme på det, så spild ikke deres tid.

2. Reagér på spørgsmål med interesse og nysgerrighed – ikke med emotioner som irritation, eller frygt. Brug selv kritiske spørgsmål som en mulighed for, dels at cementere vigtigheden af dit budskab, dels at demontere senere modstand ved at vise interesse og viden…og hvis du ikke har viden til at svare, så gør et af to: spørg de andre deltagere, eller skyd det til hjørne og lov at du vil komme tilbage (husk at gøre det =;o)

3. Lav en opsummering, hvor du gentager pointen og fortæller hvad der nu skal ske.

4. Øv dig. Du tror det måske, men din skrevne forberedelse er ikke den du fremlægger. Det skrevne og det talte ord er to forskellige sprog. Hvordan er din stemmeføring? hvordan er din positur? Holder du kontakt med tilhørerne, eller taler du til dig selv/et tomt rum? Du kan øve dig foran spejlet, eller vha. en videooptagelse (du har en mobil med kamera, ikk´?).

Før og bag

Disse 4 eksempler ligger som sagt i forberedelsen førfremlæggelsen, men før dette før (altså forberedelsen af fremlæggelsen)er der noget meget vigtigere, nemlig det der ligge bagdin fremførsel:

 • Din personlighed.
 • Dine værdier.
 • Din forståelse for de ledelsespsykologiske elementer.
 • Din indsigt i strategier og mål.

De emner er sværere at arbejde med alene, så her bliver et kursus der forholder sig til andet og mere end teknikken til at fremføre en monolog, den bedste mulighed for at kunne komme videre, mendu kan selv starte med at stille dig selv mere eller mindre filosofiske spørgsmål. Da jeg arbejder en del sammen med en filosofiprofessor (Ole Fogh Kirkeby), om at bringe filosofien ind som et reelt brugbart redskab for ledere, er det naturligt for mig at pege på Den græske firkantsom én af de mange mulige rammer, men som mere umiddelbart tilgængelige spørgsmål der har en snært at filosoferen over sig, kunne jeg f.eks. spørge mig selv:

 • Hvem er jeg som leder?
 • Hvad er det jeg vil her?
 • Hvilke grundlæggende værdier er det jeg bringer ind i mit lederskab? og hvordan kan de ses?

Dit personlige ledelsesgrundlag

Dit personlige ledelsesgrundlag, som især mange offentlige ledere hen over 2019 allerede har arbejdet med, ligger lige der og venter på at blive vist til verden. Hvis du allerede har udfærdiget det, så er du godt på vej og mangler måske “bare” at kunne formulere det overfor dine interessenter. Dét kan du bruge din Executive Presence til. Den er dit ledelsesgrundlags fartøj – den er det bærer grundlaget frem til modtagerne; dine interessenter.

Lisbeth og jeg har lavet et par videoer, hvor vi taler om Executive Presence og om hvordan vi anskuer det praktiske arbejde med begrebet. Den ene af dem kan du se på Youtube-kanalen, her: https://youtu.be/kJvXenFrFLo

jeg håber at du har fundet lidt inspiration her – Rigtig god fornøjelse med det.