Langer &Rasmussen/Lee U-fan museum på øen Naoshima, Japan

Du er sikkert blevet tilbudt coaching fra mange sider. Coaching er et så stort og uigennemskueligt marked, at det er svært, at se hvad coaching egentlig er og kan.

…og har du overhovedet spurgt dig selv, hvad det er du har brug for?

Prøv at Google “Coaching” – du får 327 millioner hits. Fagligheden og målet med coaching fortoner sig, når der, under den betegnelse, står så mange tilbud om alt fra healing over parterapi til personlig udvikling og karriere.

Hesteviskere, krystalhealer, gamle soldater, tidligere misbrugere, professorer og konsulenter i alle afskygninger står og råber “Jeg er coach – tag mig, tag mig!”.

 

Historien om coaching i dansk virksomhedssammenhæng startede med det, der i dag kaldes 1. generations coaching. Coachen er her det objektive medie for dine tanker. Coachen er neutral og uden holdninger til – eller meninger om det du bringer på banen. Jeg kan selvfølgelig godt se det bekvemme ved, som coach, at kunne frasige behovet for indsigt din verden for. Når coachen skál være uvidende, så bliver coaching ophøjet til et mirakel middel, hvor “one size fits all”.

Som du nok kan fornemme her, så er det, i min verden, en urealistisk og i øvrigt uinteressant tilgang til det at hjælpe dig leder eller medarbejder.

Efter mit eget første møde med coaching-teknikken for efterhånden mange år siden, sprang jeg selv meget hurtigt fra 1. til 2. generation, i min tilgang til det at hjælpe ledere på vej – men det foregik ikke uden spydige og til tider småaggressive bemærkninger fra forskellige coaches der havde lært den sande vej. Det var en uønsket forstyrrelse af “det rigtige”. Jeg oplevede på den anden side, at begrundelsen for at holde så krampagtigt fast, simpelt hen bundede i manglende viden om, eller erfaring med at være leder (ja, ja, jeg ved godt at jeg træder nogle over tæerne her, men det var nu MIN oplevelse =;o)

Med 2. generation begyndte vi at åbne op for, at coachen rent faktisk kunne have en holdning, eller en mening…måske endda en brugbar viden om de emner der bliver bragt på banen af fokuspersonen (også kaldet coachee).

De ledere og medarbejdere jeg taler med, fortæller, at det for dem giver umådelig god mening, når de ikke blot møder de tillærte coach-teknikker, men også erfaringer fra den praktiske ledelse. Det hjælper til at nuancere og perspektivere det billede fokuspersonen selv stiller op…når det vel at mærke først sker efter, at fokuspersonen har været på banen. For der er én god pointe i 1. gen. tilgangen; at coachen ikke skal bane vejen for/manipulere fokuspersonens måde at tænke om “sagen”. Hvis det sker, så får vi ikke udfoldet den basis som den personlige refleksion og læring skal stå på.

3. generations coaching (som defineret af Prof. psyk. Stedtler) er den Ole Fogh Kirkeby og jeg bl.a. bruger på vore kurser. Den åbner endnu mere op for samspillet mellem fokuspersonen og coach. I kraft af at vi har flyttet os til 3. gen., er benævnelse “Coach” faktisk ikke længere helt dækkende, for det der nu foregår, er en samskabelse. Coachen er ikke længere det 1. generations umælende spejl, eller den 2. generations vidende person (f.eks. en erfaren og teoretisk stærk leder) der stiller sig til rådighed, men en aktiv deltagende part i en narrativ, psykologisk og filosofisk udforskning af fokuspersonens virkelighed.

Denne tilgang åbner for virkelig stærke og grundlæggende erkendelser – erkendelser der giver et stærkere personligt lederskab til gavn for både den enkelte og virksomheden.

Hvad skal du så vælge? Tja, mit forslag er selvfølgelig 2. eller 3. generation. Hver af de to har sin berettigelse, afhængig af konteksten, men husk på, at det er og bliver dit behov der skal være styrende – ikke størrelsen på coachens værktøjskasse (har du en hammer, så hamrer du på alt, har du også en skruetrækker, så hamrer og skruer du på alt, har du…).

Kaffe med Langer & Rasmussen

Mit indledende spørgsmål i det første møde med en leder, kan du jo godt begynde at overveje allerede nu. Det går noget i retningen af “Nu siger du godt nok coaching, men er du sikker på, hvad du mener med det? Er det coaching, sparring, supervision, rådgivning, eller et miks, der vil give lige dig det, du har brug for?”….efter en afklaring af forskellene og noget god kaffe med eftertanke som tilbehør, kan vi så gå i gang med det det hele handler om – at øge din indsigt og styrke dit lederskab.

Hvis har lyst til, at vi skal se på det, så bare giv mig et kald, eller en mail.