Lederen: De vil åbenbart ikke forstå hvad jeg siger?

Medarbejderen: Han er egentlig en god leder, men det er altså svært at forstå, hvad det er han vil sige. Jeg kan ikke finde tråden i det.

Ledere på alle hierarkiske niveauer kender til udfordringen med at få den ønskede effekt at budskabet. Gennemslagskraften handler ikke kun om den lyd der kommer ud ad munden på dig, mens du står på øl-kassen. Executive Presence er et udtryk for hvordan du som leder står frem for dine medarbejdere og øvrige interessenter – hvordan du opnår effekt af din mundtlige kommunikation.

Korrekt sprogbrug, klar og tydelig udtalelse, lydniveau, osv., er kun en del af det. Executive Presence ser din kommunikation i en langt bredere forstand.

Executive Presence handler på den ene side om at du skal være klar i din egen forståelse af hvem du er som person, hvem du vil fremstå som og hvad det er du vil kendes på. På den anden side handler det om effekten af din formidling – skaber den mening og følgeskab?

Du kender måske fornemmelsen af at have leveret et gennemarbejdet oplæg til en strategi, eller en kommende proces, for din bestyrelse, dine ledere, eller dine medarbejdere – og så stå der midt i oplægget og føle, at budskabet ikke rigtig forstås. Du ser måske det der let slørede blik, de undrende øjne, eller opmærksomheden på mobilen, hos dine tilhører?

Når jeg har oplevet det, har det været ubehageligt, men hvad værre er, det har været et bøvl at samle op på bagefter, for med uklarheden opstår tvivlen og når tilhørerene kommer i tvivl og ikke kan se meningen i det fremlagte, men ved, at de skál se meningen, så danner de egne forståelser af det sagte og skaber gennem dem, deres egen opfattelse af det sagte – den mening de skaber, er med stor sandsynlighed ikke den samme som din.

Når vi som ledere skal formidle vore budskaber, er meningskabelsen, som udgangspunkt, målet, men når meningerne er skabte på uklare grundlag, er risikoen for et multivers af meninger, overhængende…og det er her det bliver bøvlet, for hvis først dine tilhører har skabt 25 forskellige udgaver af budskabet, så har du som leder af fremdriften, et problem i form af 25 forskellige retninger i det arbejde der udføres…og at rydde op dét og få samlet de 25 retninger til én er et kæmpe arbejde, som uværgeligt vil give frustrationer, ikke kun hos dig, men især hos dine organisationsmedlemmer.

Når dine medarbejdere forsøger at skabe mening i det uklare budskab, så er det ikke en lineær og objektiv funderet proces. De tager ikke blot de direkte sagte ord og ser på de kombinationsmuligheder der findes. Det er derfor du måske har oplevet en medarbejder, eller en leder komme op med en forståelse der virker “fuldstændig uforståelig” og får dig til at komme med et forsvar der lyder noget i retning af “sådan kan det da på ingen måde tolkes”. Du kan frustreres over det deformerede budskab og måske endda få tanken, at medarbejderen blot er ude på at være på tværs, ja måske endda sabotere din ledelse (kender du følelsen?).

I processen med at skabe mening ud fra et uklart budskab, trækker vi på en lang række andre elementer end de umiddelbart synlige. Det kan f.eks. være:

  • Opfattelsen og værdisættelsen af din personlighed (du minder måske medarbejderen om en gamle kær onkel, en stram tante, eller en kendt verdensleder)
  • Erfaringerne med din tilgang til ledelse (på den ene fløj stramt styrende, eller på de anden fløj laissez faire)
  • Den erindring som budskabet taler ind i hos medarbejderen (tidligere erfaringer med lederbudskaber – ikke kun fra dig)

Kunsten som leder er at få sagt det hele, men kort, præcist og meningskabende – at mestre sin Executive Presence, så du som leder kan sige: Jeg er i flow – Mit budskab går igennem og fænger.

…og medarbejderen kan sige: Mål og Ramme er klare. Jeg forstår hvad han mener og kan se meningen med og i det.

Du kan se lidt mere om Executive Presence i denne video-1 og denne video-2, hvor Lisbeth Holt Jørgensen og jeg om taler det.