Travlhed, Pres, Stress – de tre blandes sammen, når vi i det daglige bruger sætninger som “Åhh, det har bare været sådan en stressende dag i dag” eller “Jeg stresser helt vildt over det her”.

 

Vi er bygget til at have travlt – være pressede og vi kan endda tale om positivt stress, men stress i klinisk forstand er ikke i orden.  I den form forkrøbler og dræber den helt bogstavligt – både på arbejdspladsen og i privatlivet.

Vi skal derfor gøre hvad vi kan for at undgå den. Vel at mærke uden at blive ineffektive…Det er her den svære balance skal findes. Det er ikke nok, på den ene side, at “trække stikket” og sige “nej”, eller på den anden side at negligere problemet. Det rette punkt ligger et sted mellem de to poler.

I de mange år jeg har beskæftiget mig med stressforebyggelse, har jeg set et mønster af, at når vi er alene om at klare presset, så bliver vi tydeligt enøjede i vort valg af coopingstrategier (måder at håndtere presset på). Det bliver ofte tænd eller sluk. Det er der sådan set ikke noget overraskende i, for:

  1. Når vi er pressede er det fordi, dét vi står i, er svært at overskue
  2. Når det er svært at overskue, så forsøger vi at reducere kompleksiteten
  3. Når vi er (meget) pressede, så går vi i et primitivt “overlevelsesmode” og laver en ekstrem reduktion af kompleksiteten (for i det mindste at skabe en illusion af overblik). Fysiologisk set sker der det, at vi sender energi til kroppen – på bekostning af vore kognitive evner (evnen til at tænke, især at tænke i komplekse mønstre). Vi kán altså kun tænke i sort-hvidt, eller enten-eller.

Der er heldigvis ved at være en forståelse for, at det ikke kun er den enkeltes ansvar, at forebygge og fjerne stress – heldigvis; for det er her muligheden for “at klare den”, ligger.

 

Stressen rammer ikke bare dig, den rammer også jer – Den rammer kollektivet.

Trods den udtalte og skrevne forståelse fra både kolleger og ledere om, at det er flere der har ansvaret, så ser jeg stadig at det lander hos den enkelte, når det kommer til den praktiske handling.

Det er vigtigt at forstå, ikke kun at stressen rammer alle omkring den stressede, men især også hvor, hvordan og hvornår den rammer…og det vil ske. Stressen rammer ikke bare hende, men også dig og mig – den rammer kollektivt. Nogle vil forsøge, at overbevise sig selv (og andre) om, at de ikke er påvirkede – og de ér måske ikke påvirkede i forstanden stressede, men uanset hvordan vi vender eller drejer det, så påvirkes det kollektive (sociale) miljø og effektivitet.

 

Det er her det positive budskab kommer.

Vi kán i fællesskab gøre noget ved det. Hvis du som leder ønsker at involvere både lederkollegiet og medarbejderne i at handle forebyggende, så er der en vej. Hvis ikke du ikke syntes, at du selv har erfaringen, eller den nødvendige viden, så opsøg dem der har.

Vi kan holde korte oplæg eller kurser, men også lave længere udviklende forløb.

Da stress på ingen måde er det samme for dig som, det er for din sidemand, så sammensætter vi de længere forløb ud fra jeres virksomheds historie, kultur og praktiske rammer, men du kan starte med kurset Lederen i forebyggelsen af stress, der er bygget op omkring dig som leder og dine muligheder.

Der er en forskel på forebyggelse, coaching og behandling. Vi kender vore begrænsninger, så hvis I er kommet i den situation, at der er brug for decideret behandling, så gør vi brug af vort mangeårige tætte samarbejde med krisepsykologerne fra Dansk Krisekorps, som er et af de absolut ældste, største og mest førende psykologiske krisekorps i landet.

Kontakt os ved at klikke her og hør mere om hvordan du får større ledelsesmæssig modstandskraft og robusthed. Du kan selvfølgelig også bare tilmelde dig næste kursus med det samme, lige her: Lederen i forebyggelsen af stress.