Effektiv ledelseskommunikation – Mød vores nye samarbejdspartner, Lisbeth Holdt Jørgensen

I dagligdagen bruger du som leder meget af din tid på enten at tale med mennesker eller tale foran dem. Derfor er mundtlig kommunikation et vigtigt instrument i din udførelse af lederskab – Du motivere andre, skabe visioner og klarhed og fastholde gode kræfter i virksomheden.

Vi siger, at ledelse uden effekt er uinteressant og Lisbeth Holdt Jørgensen tilføjer; “…uden effekt af dine talte ord, ingen ledelse.”

Lisbeth og jeg talt om hvordan det føles, når man udnytter sit fulde potentiale, når man fremlægger sit budskab? Lisbeth mener, at vi først ved det, når vi har mærket det – Hvad siger du?

“Ofte ved vi ikke, hvad vi egentlig er i stand til, fordi vi netop ikke har mærket det på vores krop. Og hvis vi skal lære noget nyt, tænker vi det ofte som noget svært og ubehageligt.

Det eneste jeg som stemme coach siger er, at det at øve sine præsentationsevner, skal være enkelt og det skal føles rart og effektfuldt. Allerhelst sjovt og det skal være noget du kan omsætte med det samme til din dagligdag uden at lave stangøvelser hver morgen. Målet for mine redskaber er at det skal virke i dybden og få det bedste frem i dig.”

Hvad er så effekten af dine ord og hvordan kan du træne i at øge effekten af dine talte ord?

“Dit instrument til at give dine ord effekt er din kropsholdning, din gestik, måden du bevæger dig på og ikke mindst hvordan du bruger din stemme. Det kan virke helt uoverskueligt at arbejde med alt sammen på en gang, fordi der er så mange ting at tænke på.

Ved at finde ind til et fysisk og mentalt mindset som underbygger en åben dialog med dine tilhørere, kan du arbejde med alle faktorerne på én gang. Derigennem kan du arbejde med autenticitet og nærvær og øge effekten af dit personlige lederskab. Når du kender din hensigt med at kommunikere og du tager den fysiske og mentale konsekvens har du årsagen til at kommunikere effektivt.”

Lisbeths  metode går ud på at finde ind til denne årsag som får dig til at gestikulere hensigtsmæssigt, tale på en behagelig måde og med det rette tempo og volumen, give plads til refleksion og motivere andre mennesker.

Vi vil zoome ind på forskellige facetter af mundtlig kommunikation og mærke effekten af, hvordan den bagvedliggende fysiske og mentale hensigt kan påvirke effekten af det talte ord.

Vi vil bruge tiden på at afprøve praktisk, hvordan man kan finde ind til et øget nærvær og en øget personlig power i det talte ord.

Workshoppen om effektiv ledelseskommunikation Kan du bryde igennem? afholdes i Kolding d. 10. Maj kl. 08:00 – 10:00.  Gratis tilmelding af dig og dine kolleger her, men tiden og kørslen må du selv dække =;o)

Lisbeth

Underviser Lisbeth Holdt Jørgensen, uddannet skuespiller og cand. mag. i Audiologopædi og retorik. Som skuespiller var hun i en årrække tilknyttet Det Kongelige Teater og siden mangeårig voice coach på Det Kongelige Teater og fast underviser på Det Kongelige ledelsesakademi. Hun er selvstændig voice coach og underviser i totalkommunikation hos bl.a. Danske Bank og NCC.