En-dags Masterclass i Lederskab gennem forsoningen af det robuste og det skrøbelige.

 

Margrethe Langer - version 2OFKOle S. RasmussenSkærmbillede 2016-01-20 kl. 23.29.45

• Hjalte Aaberg, Regionsdirektør Hovedstaden • Margrethe Langer, Udviklingsdirektør Den Social Udviklingsfond 

• Ole Fogh Kirkeby, Prof. Phil. CBS • Ole S. Rasmussen, Stiftende Partner Langer & Rasmussen

• Trine Hestbæk, Konsulent Langer & Rasmussen

 

Skrøbelighed som base for robustheden – I praktisk og filosofisk perspektiv

 

Hvis du har fulgt den store debat om resilience – på dansk oversat til robusthed – så har du fulgt en vigtig debat, men også en debat der har svinget fra “Vi skal holde op med at være pylrede” til “Sådan et udsagn er at slå på dem der ligger ned”…og du har måske intuitivt mærket den der tvivl om hvor, balancepunktet mellem de to positioner ligger?

Ole Fogh Kirkeby har skrevet den meget delte og kommenterede artikel Om det robuste og om det skrøbelige, hvor han udfolder robusthedsbegrebet og prøver at hæve det til andet og mere end et buzzword.

I vor samtale om robustheden og skrøbeligheden, blev Ole og jeg enige om, at vi gerne vil bringe “ægte” robusthed helt ind i ledelsesrummet, men hvordan? Vi mener at vi kan gøre det ved at udforske den sammen med dig og dine ledelseskolleger. Vi har derfor lavet en Masterclass: Lederskab gennem forsoningen af det robuste og det skrøbelige. Under Masterclass´en vil vi undersøge begreberne ud fra en ledelsesfilosofisk og -psykologisk vinkel, for at gøre dem brugbare i praksis.

 

En-dags Masterclass

Masterclass´en er lagt an, så du, uanset forudsætninger, kan deltage. Dog er der er klart fokus på lederskabets udfordringer. Vi afvikler den d. 11. okt., kl. 10:00 – 16:00 i Kolding.

Du vil kunne genkende din virksomheds vilkår, da panelet præsenterer ledelse bredt: Det offentlige (med borgerne som kunder). Det private (med offentlige forvaltninger som kunder). Det private (med både offentlige og private virksomheder som kunder). Det private (med private virksomheder som kunder).

Programmet herunder vil i løbet af dagen, give dig en afklaring af hvad Robusthed og Skrøbelighed indeholder for dig.
 • Ole S.R. indleder med en ledelsespsykologisk vinkel på begreberne og deres indbyrdes sammenhænge.
 • Dernæst vil du opleve temaet udfoldet i en protreptisk samtale mellem en af de deltagende ledere og Ole F.K. Temaet bliver: Den robuste kerne i sensitiviteten som kriterium, for det at sanse, føle, forestille sig og reflektere.
 • Et indlæg fra Ole S.R.: Hvorfor er Robusthed og Skrøbelighed blevet et tema for ledere?
 • Efter frokost følger 2 samtaler:
  • Ole F.K. og Regionsdirektør Hjalte Aaberg. De samler op på den samtale, de havde på Folkemødet på Bornholm, om Ledelse gennem skrøbelighed.
  • Ole F.K. og Udviklingsdirektør  Margrethe Langer taler om Margrethes´s udsagn: “Skrøbelighed er et vilkår og en organisatorisk udfordring, men hvor megen skrøbelighed skal organisationen kunne rumme? Hvor placerer vi den? og hvad kan vi bruge den til?“.
 • Efter samtalerne vil du og de øvrige deltagende kursister indgå i en fælles styret deltagerdebat om virkeliggørelsen af den skrøbelige robusthed og den robuste skrøbelighed i lederskabet.
 • Det musiske som redskab i arbejdet med skrøbelighed og robusthed v. Trine H.
 • Som sidste punkt samler vi op på dagen med forskellige debatformer.

 

Udsat på hjertets bjerge. Se dog hvor lille, se:

ordenes sidste landsby, og højere, men

stadig hvor lille, endnu en allersidste

følelsens gård. Kan du erkende den?IMG_2135

Udsat på hjertets bjerge. Stengrund

under min hånd. Her blomstrer vel noget

tøvende op, på det stumme fjeldstyrt blomstrer

en uvidende urt syngende frem.

Ak, men den vidende? Den, som begyndte at vide og

tier nu, udsat på hjertets bjerge.

Dér går vel med sluttet bevidsthed

mange omkring, mangent et sikkert bjergdyr

vandrer og hviler. Og store sikrede fugle

kredser om tindernes rene vægring. – Men her

værgeløs, udsat på hjertets bjerge…

(citat fra den tyske digter Rainer Marie Rilke)

 

Vi vil gerne opleve den tætte kontakt, så Masterclass´en har ikke mange pladser. De fordeles efter først til mølle princippet, så tøv ikke med tilmeldingen!
Tilmeldingsfrist: 1. Okt., 2016
Pris: 1.800,-
Hér kan du tilmelde dig
De praktiske detaljer finder du her: (Kursus 4-01)