Hver for sig truer Management eller Leadership din virksomhed! Men Management & Leadership – altså kombinationen af begge  lederstile dæmmer op for stress!

Som leder og som konsulent har jeg mange års erfaringer med begge ledelsesparadigmer og jeg hører stadig forskellige antagelser – ja, faktisk næsten hånlige fordomme – om “den anden” tilgang til ledelse. Et af de områder hvor antagelserne om “hvad der virker” træder tydeligst frem, er i forhold til stress og fravær.

Nogle mener at organisationer med et højt sygefravær, ikke skal “forkæles” med Leadership, men i stedet have stram styring.

Andre ser, i samme situation, behovet for Leadership i betydningen af en mere “rummelig” tilgang.

Faktum er at vi ser en markant forværring af både faktuelle fraværs-tal og i beskrivelsen af de selv-oplevede vilkår på arbejdsmarkedet. Jeg fastholder (Jf. tidligere blogs) stadig, at vi skal anskue både de individuelle problemer og de strukturelle ditto – som en helhed – altså ikke som et enten-eller, men et både-&.

Som leder oplever du konstant nye vinde, der blæser ind over organisationen og med dem, nye fantastiske værktøjer der kan give et quick fix. F.eks. er det et meget udbredt gennemgående afsæt for quick fixes, at du skal tro på Management og systemstyringens kraft. Den modsatte “vind” kræver, at du skal erklære din utvetydige troskab mod det bløde, det runde og det varme – ofte italesat som Leadership.

Mit bud på et quick fix er desværre ikke særlig quick. Det er nemlig kun en ramme og endda en ramme der indeholder både Management & Leadership….til gengæld er det et fix der virker på den lange bane – og det bygger jeg ikke på tro, men på den forskning der findes på området.

Det sindige tempo er nogle gange det hurtigste.

En klassisk Leadership tilgang er selvstyring og plads til indflydelse. Dermed har vi opfyldt det psykologiske behov for – og friheden til, at kunne styre eget liv og udvikle sig i de retninger de ønsker.

Men bagsiden af den mønt bliver let et uklart felt, hvor medarbejderne (og du som leder) selv skal finde målene og hvor lederen kan blive angst for at foretage (den politisk set ukorrekte) kontrol. Dette kendte paradoks giver os forvirring, usikkerhed og stress.

Modstykket til denne indre styring, er den stramme eksterne styring, en klassisk Management tilgang, men dén fjerner også (en stor del af) friheden, så hvad gør vi SÅ?

Mit bud er en bevidst og reflekteret mål – og ramme styring, hvor der arbejdes med indflydelse inden for en klart defineret ramme. Det giver medarbejderen roen ved, at der ér en synlig ramme at forholde sig til. Den ramme skal sættes og kontrolleres af dig som leder. Ikke som en perfid eller overkontrollerende leder (det vi på vejen til Det Udviklende Lederskab omtaler som Kontrol minus), men som den nødvendige og interesserede spørgen til kerneopgavens løsning (Dét kalder vi kontrol plus).

Den utilsigtede bieffekt af styring sat i en Både-& ramme er, at rammesætningen og den indlejrede styring, kontrol og begrænsning dæmmer op for stress, ved at give os overskud til at føle frihed og tryghed på én og samme tid.

Et eksempel på dette friheds-kontrol paradoks er (jf. Rockwoll Fondens forskningsenhed, samt Jens Bonke, forsker og forfatter til bogen Arbejdstid og familien), at medarbejdere der frygter en fyring,  er under en kraftigere stresspåvirkning end den medarbejder der ér blevet fyret. Uvisheden og fantasierne stresser mere end det reelt ubehagelige situation!

Den nyeste understøttelse af antagelsen om, at du som leder skal mestre båd-&, er beskrevet i disse to artikler:

Offentlige ansatte er tynget af stress og og voksende arbejdspres

Forskning: Vi syntes selv vores arbejdstid er den rigtige