Når styringstanken styrer for vildt i den offentlige sektor, trods det udtalte ønske om det modsatte – sådan som jeg oplever i samtaler med offentlige ledere på alle niveauer – så er der grund til at gøre “noget andet”.

“Noget andet” er jo et utroligt nemt og vattet svar på problemet, så i stedet for at følge dét kor, vil jeg godt give ét bud på hvad vi kan gøre.

Kerneopgaven er forskellig i forskellige dele af så store organisationer som Kommuner, Amter og Stat, så den lader jeg lige ligge hos dig som leder af dit hjørne af den store biks. Jeg vil i stedet advokere for, at du finder tilbage til din kerneopgave, som groft sagt er …at lede. For nu at bruge Lego´s gamle mantra; “Tilbage til klodsen”, så mener jeg også at kursen i ledelserne skal rettes ind efter det, der er den oprindelige kerne i ledelse: at få menneskene som udgør organisationen til, at arbejde med kerneopgaven.

Tilbage til klodsen betyder her, at få medarbejdere til at gøre det borgeren har brug for, f.eks. at fjerne skraldet, hjælpe de syge, eller bygge regnvandsfaskiner så byerne ikke oversvømmes i de kommende voldsomme regnskyl. Som leder er opgaven at motivere medarbejdere til dét og ikke at udfylde tjeklister og dække deres og din ryg af i fht. politisk bestemte kontrolforanstaltninger, frembragt i affekt over en grim overskrift.

Hvis dén tanke skal have bare en minimal chance for at kunne realiseres, så skal du som leder ikke længere vente på, at “dem på hjørnekontoret”, eller politikerne træffer beslutningen. Hvis ikke du kan trænge gennem til de der skaber de mange kontrolfunktioner, så må du selv handle. Du må fortælle de rette ledere og politikere om de uhensigtsmæssigheder systemerne efterlader. Du må være aktivisten der går foran og med din egen adfærd viser hvordan, man leder med udpræget tillid…og du skal vise det til hele verden – til borgerne, dine ledere og politikerne.

Ja, det er meget nemt at sidde her uden for de kommunale og amtslige mure og spille klog, men er det forkert?

Hjalte Aaberg mener det ikke. Hvis du var med på den Masterclass som Ole Fogh Kirkeby, Trine Hestbæk og jeg holdt på Koldinghus Slot for et par år siden, så hørte du bla. Hjalte søge efter det, der kunne give ham selv bevidstheden om, at det han havde gang i som øverste Direktør for Region Hovedstaden, var rigtigt og godt. Han søgte ind i ledelsesfilosofien for at finde den frihed der ligger i at vide, at det du gør, kan du stå ved, som menneske og som leder.

I dag er han så aktuel med en artikel i Børsen, hvor han fortæller om kvalmen ved hele tiden at skulle dække ryg, men også om de tusindvis af retningslinjer han har stået for at fjerne de seneste 5 år (fra 31.000 til 22.000).

Kære politiker og leder: Ole og jeg tilbyder hjælp til at lægge et spor der kan hjælpe mod de affektdrevne kontroller og give fundamentet for at træffe “den gode” beslutning.

Næste gang vi lægger spor, er i samarbejde med CBS Executive, hvor vi holder Masterclass´en Det generøse lederskab.