Vi (Professoren og den gamle leder) talte i dag om tidens helt store Buzzword “Robusthed”, MEN med “Skrøbelighed” som antagonisten – det modsat virkende – og det at de to også er hinandens forudsætninger. En meget spændende og aktuel snak for og om ledere.

DSC00114Du kan se temaet beskrevet i Oles nye artikel, der netop er publiceret på  Lederne Om det robuste og det skrøbelige her.

Vi syntes faktisk, at det er så aktuelt, at vi kommer ud med en Masterclass i starten af Oktober, hvor vi vil tage forskellige filosofiske og ledelsesmæssige tilgange til de to begreber og deres betydning for din lederpraksis.

Hvis du vælger at abonnerer på vort nyhedsbrev (I bunden af denne side), så vil du automatisk få besked når, der er nyt om Robusthed og Skrøbelighed

De bedste hilsner

Ole Fogh Kirkeby & Ole S. RasmussenDSC00117 4