Ja, hvad skal man så gøre? Kán man spole tilbage?

Vi mennesker vil gerne – faktisk helst – det gode, men kan det blive “for meget af det gode”?

I talen om stress og effektiviseringer på arbejdspladsen, handler det i allerhøjeste grad om, at balancere. At balancere mellem det “varme” gode og den “kolde”, f.eks. økonomiske effektiviseringer.

Midlet til at finde balancen, for den enkelte medarbejder eller leder, er meningen. Når du kan se meningen, så har du ramt balancen og det “flow” meningen skaber.

IMG_2120

En af de ting jeg arbejder en del med for tiden – kerneopgaven – skaber grobund for meningsskabelsen, samt balancen mellem det gode “varme” og den “kolde” økonomi.

Som en ubevidst protest og affekt over presset fra effektiviseringer, m.m., kan der opstå for stort fokus på “det gode”. Som f.eks. socialrådgiveren der yder mere end det borgeren formelt har krav på og der er afsat ressourcer til. Eller sælgeren der yder en større service ude hos kunden på maskinfabrikken, end ledelsen kan finde tid (økonomi) til. Her får vi brug for at kunne spole tilbage til udgangspunktet fra før vi oplevede os pressede.

IMG_2119

Hvad tænker du om dét? Kan kerneopgaven være et middel til at spole tilbage og skabe stressreduktion… ?