Reset button on white background

En kommentar til kronikken ” Sådan får du din strategi ført ud i livet”  Børsen Ledelse, d. 17. Sept. 2015, hvor den relevante pointe er, at ledelsen skal involvere medarbejderne.

Baggrunden er bl.a. en dansk undersøgelse fra 2010, der viste, at 50% af medarbejderne mente at de kendte virksomhedens strategi, mens deres CEO kun mente at tallet kun var 20 %. Kronikøren peger på, at der ledelsen skal give medarbejderne en oplevelse af indflydelse og at tallene dermed vil øges væsentligt.

Det billedede jeg ser er, at jo mere “Grand” en strategi er planlagt, jo mindre involvering har medarbejderne oplevet. Desværre ser en stor del af de ledere der har læst “budskabet”, f.eks. om emergent strategiarbejde, disse artikler og tilgange som endnu et strategiværkktøj der skal kopieres ind – og får så mere af det samme…også selv om de på overfladen har involveret medarbejderne.

Ledere skal turde arbejde med deres personlige lederskab og være udviklende ledere for at opnå effekten. Effektiv strategi er en proces ikke et værktøj eller en opgave.

Spørgsmålet er så om du som leder tør blive ved med ikke at arbejde med strategi og forandring på en processuel facon?