Har du lyst til et fællesskab hvor, du – sammen med andre ledere – udforsker både din praktiske ledelse og dine personlige ståsteder?

Vore ledersaloner er netværk for ledere, men de er også mere end det – De skaber intens udvikling gennem individuelle og fælles refleksioner over din praktiske ledelse, gennem dine personlige værdier og livsanskuelser.

I Langer & Rasmussen´s ledersalon går du ind i et fortroligt og stærkt givende rum for refleksion, hvor du er med til at bestemme temaerne.

Du kommer på arbejde, så hvis ikke du vil give dig selv dét, så …ja, så er det nok ikke interessant for dig at læse videre.

Du kommer til, at møde andre ledere i en lille fortrolig gruppe, med det formål at blive skarpere på hvad, det du tænker, siger og gør på arbejdspladsen, betyder for både dig selv, dem omkring dig og din virksomhed.

Det bliver Samtaler med afsæt i at forholde sig til praktiske ledelsesmæssige problemstillinger, men ikke på traditionel vis. Du kommer først og fremmest til at se på din praksis gennem værdimæssige og filosofiske spørgsmål.

Du kan som deltager i salonerne vælge at forme dit eget personlige udviklingsprojekt. Et projekt der ikke kun vil betyde noget for dig som menneske, men også vil få en tydelig afsmitning på dit praktiske lederskab.

Du er med til at bestemme temaet for ledersalonen. Der er altså et planlagt tema, MEN der er også afsat tid til de spontane emner som deltagerne ønsker at tale om. Afhængigt af temaet kán der blive inviteret en gæste-oplægsholder med, f.eks. Prof. phil. Ole Fogh kirkeby.

Af hensyn til fastholdelsen af udbyttet, skal du deltage aktivt og hjælpe de øvrige deltager med at fastholde deres udvikling. Forløbet har 1 salon per kvartal, på Fredage. Der vil være morgenkaffe fra 08:00 – 08:30. Salonerne løber fra 08:30 – 12:00, hvorefter der vil være en let frokost.

De 3 saloner i 2020 koster 3.800,- ekskl. moms, men inkl. let morgenmad og frokost.

Husk  at tilmelde dig det gratis intromøde her

Intro Fredag d. 6. Marts, kl. 08:00 – 09:00 i Kolding.

Alt foregår hos Langer & Rasmussen i Kolding.

Her er et par eksempler på hvad samtalerne i ledersalonerne kan føre til:

“Kasper”; “Jeg oplever egentlig, at jeg generelt har godt styr på mit shit, men altså…når så jeg står der foran alle medarbejderne og skal forklare den her nye strategi, som jeg har udarbejdet, så…så…lyder det sgu så hult – det er ligesom om, at de ser på mig og tænker Hvem tror du lige du er?” Kasper så med et let bekymret blik på os andre. Han havde selv delt flere gode refleksioner over de andre lederes temaer, men havde indtil nu holdt sig tilbage. Det var første gang, at han satte sig selv i centrum og det var ikke uden en vis uro – den samme uro som han lige havde prøvet at beskrive for de andre deltagere. En uro der bundede i netop forestillingen om hvad, vi andre ville tænke om ham…det blev temaet for en senere individuel snak.

“Kim”; “Jeg har den her situation med en medarbejder der hele tiden stritter imod og går på tværs. Hvér gang jeg kommer op med noget i til møderne, så skal jeg til at rydde op i det spor af uro, hun efterlader med sine kommentarer. Hvad gør jeg? Hvordan kommer jeg omkring det her uden at skulle afskedige hende….eller er dét lige præcis det jeg skal gøre?”. Den efterfølgende samtale kom blandt andet omkring værdier, projektioner, magt, positioner, robusthed og skrøbelighed. Det endte med at medarbejderen fik én chance til – og greb den.

Jeg spurgte i en tredje gruppe: ” Hvorfor er I ledere?” Debatten vendte de enkeltes drømme om lederskabet og det lederskabet reelt var blevet til…og jeg spurgte videre: “Hvorfor er dú stadig leder? En ting er at forestille sig hvad ledelse er…og at blive flatteret over tilbuddet, noget andet er at fortsætte, efter, at dagligdagen har indfundet sig. Giver dit lederjob dig den værdi du søger? Hvor ser du det gode, det skønne, det retfærdige, eller det sande (fra den græske filosofiske firkant) i dit lederliv? ”

I den gruppe var der en leder, som længe havde været meget i tvivl om, hvorvidt hun nu også skulle være leder (selv om hun havde været det i flere år), blev afklaret med et “Ja” til sig selv, mens en anden fandt ud af, at det slet ikke var leder han skulle være. For begge var det begyndelsen på en udvikling.